FundiPau

Jornada ‘És possible una altra política de seguretat?’

27 de juny, Barcelona

Què pot fer un estat per garantir la seguretat, la pau i els drets humans; combatre i evitar el terrorisme; afavorir la mediació i prevenir els conflictes? Analistes i experts d’arreu debatran sobre aquestes i altres qüestions en un moment clau per configurar la seguretat del futur.

Informació i inscripcions

---

El Congrés dels Diputats aprova una PNDL de suport a l’abolició de les armes nuclears

Amb 21 vots a favor i 14 abstencions

La Comissió d’Afers Exteriors del Congrés dels Diputats va aprovar en la sessió d’ahir al matí una Proposició No de Llei on es dona suport a la prohibició de les armes nuclears i demana al govern espanyol que s’impliqui en el procés diplomàtic cap al desarmament nuclear.

Fa uns mesos, FundiPau va fer arribar la PNDL a tots els Grups Parlamentaris del Congrés.

El 8 de juny, la Comissió d’Acció Exterior del Parlament també a proposta de FundiPau va aprovar una resolució de suport a la prohibició de les armes nuclears on demanava al govern espanyol que s’impliqui en el procés de NNUU.

FundiPau

FundiPau
Av. Meridiana, 30-32, esc. A, entl. 2a
08018 Barcelona
info@fundipau.org
Telèfon: 93 302 51 29

 

Per a altes i baixes a la llista de distribució, envia'ns un missatge a info@fundipau.org