Inici || Castellano | English
facebook twitter youtube issuu picasa rss
19/03/2007

Per una universitat desmilitaritzada

Justicia i Pau i la Fundació per la Pau fan públic, a través d’un manifest, la seva crítica davant l’atribució de caràcter universitari de l’ensenyament militar que es preveu en l’actual projecte de llei sobre la Carrera militar.

Manifest complet:

 

Per una Universitat desmilitaritzada

El passat 1 de desembre de 2006 el Govern espanyol va presentar al Congrés dels Diputats el Projecte de Llei sobre la Carrera Militar, actualment en fase de discussió parlamentària.

En aquest projecte de llei es preveu que el Ministeri de Defensa crearà un sistema de “centres universitaris de la defensa”, els quals impartiran “ensenyaments de titulacions universitàries” per als aspirants a oficial de l’exèrcit espanyol. Aquests centres universitaris estaran adscrits per conveni a una o diverses universitats públiques, d’acord amb les disposicions de la Llei d’Universitats. En definitiva, doncs, el Projecte de llei pretén donar caràcter universitari als estudis militars dels oficials i establir un lligam orgànic entre les acadèmies o centres docents militars i la institució universitària.

Les entitats sotasignades, altament preocupades per aquesta vinculació de la Universitat amb els estudis militars, i recollint l’alarma ja expressada per la Campanya “Per la pau: prou investigació militar!” s’adrecen al conjunt de les forces polítiques i a l’opinió pública per fer-los arribar aquestes reflexions:

1. Fins avui dia, els militars que han tingut interès en rebre una educació universitària han pogut matricular-se en qualsevol Facultat com qualsevol altre ciutadà. Per tant, les portes de les universitats han estat sempre i han de continuar obertes a totes les persones, sigui quina sigui la seva vocació i la seva professió. La Universitat no exclou a cap persona.

2. Ara bé, un assumpte diferent és convertir els estudis militars o la formació dels oficials militars en ensenyament universitari. La missió de la Universitat és ser l’espai de la raó, de la cultura, de la ciència i de l’aprenentatge de les professions que poden contribuir al progrés de la humanitat, és a dir, de tot allò oposat a la guerra i a la seva preparació. Exèrcit i Universitat són institucions incompatibles.

3. La creació d’una vinculació formal entre Universitat i Exèrcit pot comportar la integració o presència de militars de carrera, en tal qualitat de militars, en els òrgans de govern universitaris, així com la intervenció o influència, directa o indirecta, del Ministeri de Defensa en la vida universitària i, en definitiva, la penetració de la cultura militar i de la guerra en la Universitat.

En conseqüència, DEMANEM:

1.Que s’elimini del Projecte de Llei l’atribució de caràcter universitari a l’ensenyament militar i als centres docents militars, suprimint la possibilitat d’impartir ensenyaments de titulacions universitàries en aquests centres i també l’adscripció a universitats. No volem que la cultura de la guerra entri a la Universitat.

2.Que, inversament al que preveu el projecte, es promogui en els centres universitaris l’educació per la pau, la cultura de pau i la investigació per la pau, dedicant-hi majors recursos públics.

3.Que les Universitats públiques alcin la seva veu contra aquest intent de penetració de la cultura militar en l’àmbit universitari.

Barcelona, 19 de març de 2007

 

Organitzacions signatàries

Fundació per la Pau
info@fundacioperlapau.org
93 302 51 29

Justícia i Pau
justiciaipau@justiciaipau.org
93 317 61 77